top of page
väggsågning

Väggsågning

Enkelt uttryckt handlar väggsågning om att såga i just väggar. Det är en effektiv lösning för att skapa öppningar för dörrar, fönster och stora ventilationstrummor.

Vi kan också, om du så önskar, ta bort hela eller delar av en vägg för att skapa en öppen planlösning. Det är fantastiskt vad man kan åstadkomma med bra maskiner - och ett gott öga för arbetet. 

Användningsområden för väggsågning

Användningsområdena för väggsågning är många. Vid ombyggnationer kan det exempelvis handla om att såga i betong för att ta upp öppningar för fönster och dörrar. 

 

Väggsågen monteras fast på väggen på en räls för att få bra och raka snitt. Bäst passar det förstås för att ta upp rektangulära hål.​

Vanliga användningsområden där en väggsåg lämpar sig är:

  • Dörr- och fönsteröppningar

  • Balkongöppningar

  • Ventilationssystem

Här är exempel på väggsågning:

  • Dörr- och fönsteröppningar

  • Balkongöppningar

  • Ventilationssystem

väggsågning

Sågar för väggsågning

Innan väggsågning kontrollerar vi vilken typ av vägg det är, och att det inte finns någon VVS eller elledningar dragna. Att såga i betong innebär ofta att vi sågar med högfrekvenssågar. Särskilt om det är tjocka väggar. När det gäller lättbetongväggar (upp till 15 cm) använder vi oftast en elektrisk handsåg. Men det är främst ett komplement.

 

Säkerheten kring håltagning är lika viktig vid väggsågning som vid alla våra tjänster. Det krävs såväl starka maskiner som en välgrundad kunskap och erfarenhet. Därför rekommenderar vi dig att kontakta en professionell håltagare.

Noggrannt dokumenterat arbete

Vi på NBH använder oss av ergonomiskt rätt utrustning som också är miljövänlig. Det gör vi för att vi värnar om vår arbetsmiljö men också för att vi ska kunna vara så effektiva som möjligt. Detta kommer dig tillgodo på sista raden av fakturan. 

Liksom alla arbeten vi utför gör vi även vid väggsågning en noggrann dokumentation av uppdraget. Vi fotar och antecknar jobbet före, under och efter. Allt detta får du ta del av, så att du kan se att arbetet har utförts på rätt sätt och enligt överenskommelse. 

bottom of page