top of page
Vajersågning

Så här funkar det

Principen är enkel: arbetet inleds med att vi fäster en diamantvajer runt det fundament som ska sågas. Vajern roterar sedan i hög hastighet och med precision kan den såga ett betongblock på bara ett snitt. Så ja, vajersågning är överlägset när du behöver skära i stora betongkonstruktioner. Och i alla riktningar. 

Vajersågning lämpar sig vid sågning av:

 • Väggpelare

 • Fundament

 • Trapphål

 • Broar

 • Stenbrott

 • Tunnlar

 • Kraftverk

 • Vägbyggen

 • Schakt

Vajersågning – obegränsade möjligheter

Trots att det är stora betongblock vi sågar i är vajersågning exakt och vibrationsfri. Det finns i princip inga begränsningar. Vi kan såga näst intill i vilka tjocklekar och konstruktioner som helst. Vi kan såga raka snitt. På längden och tvären. Vi kan såga hål. Runda och rektangulära. Och med obegränsade skärningsdjup.
 

Metoden passar riktigt bra för trånga utrymmen. Själva maskinen är liten och ergonomiskt utformad vilket gör det smidigt och lätt att komma åt. Tillbehören monteras därtill på nolltid. Ytterligare fördelar är att ytan blir slät jämfört med sprängning. Och så är det skonsamt mot både miljö och byggnader runt omkring.
 

Vår arbetsmiljö är oftast bullrig. Men vajersågning är undantaget som bekräftar regeln. Den är nämligen tyst. Det låter knappt någonting när vi sågar genom tjocka väggar eller stora fundament. Till saken hör också att vajersågning både är kostnads- och tidseffektiv. 

vajersågning

Vajersågning - betongsågning för större sågsnitt

Vi utför vajersågning med hög kvalitet och bästa precision när du behöver såga i tjocka och hårda material som betong, granit eller stål. Eller när sågklingorna inte räcker till.

Denna tysta och vibrationsfria betongsågning gör det möjligt att såga i princip hur tjocka block som helst. Vajersågning ger närmast obegränsade möjligheter för håltagning av exempelvis trapphål och betongfundament.

NBH utför all typ av vajersågning 

Vajersågning används när vi ska såga i betong. Det är som namnet avslöjar; sågning med vajer. Det är en metod som lämpar sig väl när du behöver såga i stora betongfundament. Inte minst på platser där det inte är möjligt eller ens tillåtet att spränga. Eller för den delen i trånga utrymmen där det är svårt att komma åt.

Oftast handlar det om större betongfundament inom industrin. Deras verksamhet är ofta beroende av ett kontinuerligt flöde utan driftstopp. Att då erbjuda är ett effektivt och snabbt arbete är alltid väldigt uppskattat. Det är också en effektiv metod för att ta bort stora sektioner armerad betong som väggpelare, fundament och brosektioner.

Vi har kunskapen

Vajersågning är ett jobb som kräver bred kunskap, ett starkt säkerhetstänk och rätt utrustning. Vi har den kunskap och utrustning som behövs. Och vi vet vad som krävs. 

Genom åren som gått har vi utfört ett stort antal uppdrag med vajersågning. Under den tiden har vi samlat på oss all kunskap som krävs för att utföra arbetet på ett korrekt sätt.

Vajersågning

Fördelar med vajersågning

 • Bullerfri & arbetsmiljövänlig metod

 • Skapar släta väggar

 • Sågar såväl horisontellt som vertikalt

 • Minskar skador på omgivningen

 • Kostnads- och tidseffektiv

vajersågning

NBH — en trygg partner

Som kund till oss kan du känna dig trygg. Vi har flera års erfarenhet och goda referenser. Vi hjälper dig genom hela processen. Vi kan utföra en rad olika vajersågningar, och anpassar oss efter de behov ni har. Små som stora betongblock och konstruktioner. Vi kan såga delar eller ta bort hela block. 
 

Du behöver i princip inte göra något. NBH sköter allt från montering till sågning och bortforsling av allt material. Oavsett omfattning. 
 

Vi har F-skattsedel, följer branschregler, är medlemmar i vår branschorganisation BFB, har erforderliga försäkringar och givetvis kollektivavtal.

vajersågning

Städning & bortforsling av material

Vid vajersågning blir det mer betongkax än vid borrning. Det beror på att det oftast är större fundament som vi sågar i. Men du kan ändå vara lugn. Vi täcker givetvis in väggar som är känsliga och tar hand om allt betongkax. Faktum är att det alltid är renare när vi åker än när vi kom. 

Rapportering

Vid avslutat arbete lämnar vi en digital rapport där vi noga redogör för de moment vi utfört. Vi dokumenterar också arbetet med bilder. Det utgör sedan vårt underlag för fakturering. 

Har du frågor eller funderingar kring vajersågning? Hör av dig så hjälper vi dig.

bottom of page